navrh-na-konkurz

Úspešnosť vymáhania pohľadávok je 38% do 7 dní od zaradenia pohľadávky do systému NAVRHnaKONKURZ.sk

Vymáhanie pohľadávok pod hrozbou podania návrhu na konkurz.

Vymáhanie pohľadávok už od 6%

Odmena až po úspešnom vymáhaní pohľadávok.

Nezáväzná konzultácia
+421 947 979 797