AT-Mont v. o. s. p. Jurovaty

Táto spoločnosť je evidovaná ako dlžník v našom systéme navrhnakonkurz.sk
Aktívny
Stav

Detail dlžníka

AT-Mont v. o. s. p. Jurovaty
j******************
+************
Ulica Vladimíra Clementisa 6449/19, 917 01 Tr
52847756

Pohľadávky

Veriteľ Dĺžna suma (€) Dátum splatnosti Vytvorený Nevybavená/Vybavená
D**************** 450.31 25.08.2021 17.06.2024 Nevybavená
D**************** 344.21 02.10.2021 17.06.2024 Nevybavená
D**************** 72.45 19.10.2021 17.06.2024 Nevybavená

Chceli by ste sa k dlžníkovi priradiť ako veriteľ?

V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.

Registrácia