BIS Slovensko s.r.o

Táto spoločnosť je evidovaná ako dlžník v našom systéme navrhnakonkurz.sk
Aktívny
Stav

Detail dlžníka

BIS Slovensko s.r.o
i*******************
+************
94303 Štúrovo, Továrenská 1
00679500

Pohľadávky

Veriteľ Dĺžna suma (€) Dátum splatnosti Vytvorený Nevybavená/Vybavená
J************ 2407 18.03.2024 01.05.2024 Nevybavená
J************ 2366.75 15.04.2024 01.05.2024 Nevybavená

Chceli by ste sa k dlžníkovi priradiť ako veriteľ?

V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.

Registrácia