CR LOGISTICS s.r.o.

Táto spoločnosť je evidovaná ako dlžník v našom systéme navrhnakonkurz.sk
Aktívny
Stav

Detail dlžníka

CR LOGISTICS s.r.o.
m*************************
Masarykova 1957/49, 07101, Michalovce
46611070

Pohľadávky

Veriteľ Dĺžna suma (€) Dátum splatnosti Vytvorený Nevybavená/Vybavená
P********************* 1440 13.05.2016 27.09.2022 Nevybavená
L********************** 396 09.03.2016 27.09.2022 Nevybavená

Chceli by ste sa k dlžníkovi priradiť ako veriteľ?

V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.

Registrácia