JaMiNet, s.r.o.

Táto spoločnosť je evidovaná ako dlžník v našom systéme navrhnakonkurz.sk
Aktívny
Stav

Detail dlžníka

JaMiNet, s.r.o.
i**************
+************
08301 Drienica 717
50612743

Pohľadávky

Veriteľ Dĺžna suma (€) Dátum splatnosti Vytvorený Nevybavená/Vybavená
I************************ 1000 26.08.2022 03.05.2024 Nevybavená
I************************ 947.7 15.09.2022 03.05.2024 Nevybavená
I************************ 67.5 22.09.2022 03.05.2024 Nevybavená
I************************ 59.4 29.09.2022 03.05.2024 Nevybavená
I************************ 29.7 28.10.2022 03.05.2024 Nevybavená
I************************ 7216.8 04.11.2022 03.05.2024 Nevybavená
I************************ 1821.6 24.12.2022 03.05.2024 Nevybavená

Chceli by ste sa k dlžníkovi priradiť ako veriteľ?

V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.

Registrácia