Mário Štec

Táto spoločnosť je evidovaná ako dlžník v našom systéme navrhnakonkurz.sk
Aktívny
Stav

Detail dlžníka

Mário Štec
s*********************
+************
094 13 Sačurov , ul. Staničná n 143/51
51112060

Pohľadávky

Veriteľ Dĺžna suma (€) Dátum splatnosti Vytvorený Nevybavená/Vybavená
H***************** 600 10.08.2020 30.04.2024 Nevybavená
H***************** 241.96 10.08.2020 30.04.2024 Nevybavená
H***************** 800 02.09.2020 30.04.2024 Nevybavená
H***************** 226.92 09.09.2020 30.04.2024 Nevybavená
H***************** 800 09.10.2020 30.04.2024 Nevybavená
H***************** 209.94 09.10.2020 30.04.2024 Nevybavená
H***************** 2000 09.11.2020 30.04.2024 Nevybavená
H***************** 579.89 09.11.2020 30.04.2024 Nevybavená
H***************** 2000 08.12.2020 30.04.2024 Nevybavená
H***************** 1781.07 08.02.2021 30.04.2024 Nevybavená
H***************** 2000 09.03.2021 30.04.2024 Nevybavená
H***************** 936.41 07.03.2021 30.04.2024 Nevybavená
H***************** 2000 08.04.2021 30.04.2024 Nevybavená
H***************** 832.03 12.04.2021 30.04.2024 Nevybavená
H***************** 2000 10.05.2021 30.04.2024 Nevybavená
H***************** 426.3 10.05.2021 30.04.2024 Nevybavená
H***************** 2000 01.06.2021 30.04.2024 Nevybavená
H***************** 134.05 08.06.2021 30.04.2024 Nevybavená

Chceli by ste sa k dlžníkovi priradiť ako veriteľ?

V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.

Registrácia