Pozemné stavby podnik Košice, s.r.o.

Táto spoločnosť je evidovaná ako dlžník v našom systéme navrhnakonkurz.sk
Aktívny
Stav

Detail dlžníka

Pozemné stavby podnik Košice, s.r.o.
p****************
+************
Južná Trieda 66, 04001 Košice, časť Juh
52616533

Pohľadávky

Veriteľ Dĺžna suma (€) Dátum splatnosti Vytvorený Nevybavená/Vybavená
S************ 16029.5 02.06.2023 26.06.2024 Nevybavená
S************ 10833 01.07.2023 26.06.2024 Nevybavená
S************ 4850 04.10.2023 26.06.2024 Nevybavená
S************ 4730 03.11.2023 26.06.2024 Nevybavená
S************ 4580 06.12.2023 26.06.2024 Nevybavená
S************ 6890 06.01.2024 26.06.2024 Nevybavená
S************ 4340 30.01.2024 26.06.2024 Nevybavená
S***************************** 2860 18.03.2024 09.07.2024 Vybavená
S***************************** 820 21.03.2024 09.07.2024 Vybavená

Chceli by ste sa k dlžníkovi priradiť ako veriteľ?

V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.

Registrácia