Print 4U, s.r.o.

Táto spoločnosť je evidovaná ako dlžník v našom systéme navrhnakonkurz.sk
Aktívny
Stav

Detail dlžníka

Print 4U, s.r.o.
h************
0*********
Školská 98, 044 15 Nižná Myšľa
46612629

Pohľadávky

Veriteľ Dĺžna suma (€) Dátum splatnosti Vytvorený Nevybavená/Vybavená
G****************** 344.4 21.07.2022 20.02.2024 Nevybavená
G****************** 466.56 03.09.2022 20.02.2024 Nevybavená
G****************** 150.05 01.11.2022 20.02.2024 Nevybavená
G****************** 317.57 04.01.2023 20.02.2024 Nevybavená

Chceli by ste sa k dlžníkovi priradiť ako veriteľ?

V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.

Registrácia