Real BB s.r.o.

Táto spoločnosť je evidovaná ako dlžník v našom systéme navrhnakonkurz.sk
Aktívny
Stav

Detail dlžníka

Real BB s.r.o.
b*******************
+************
Šurianska 997/14, 94101, Bánov
52326268

Pohľadávky

Veriteľ Dĺžna suma (€) Dátum splatnosti Vytvorený Nevybavená/Vybavená
B******************************************************* 1000 31.12.2021 27.09.2022 Nevybavená
M************************** 1000 03.11.2022 03.11.2022 Vybavená

Chceli by ste sa k dlžníkovi priradiť ako veriteľ?

V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.

Registrácia