Reasonauts s.r.o.

Táto spoločnosť je evidovaná ako dlžník v našom systéme navrhnakonkurz.sk
Aktívny
Stav

Detail dlžníka

Reasonauts s.r.o.
x******************
0*********
Nerudova 85, 821 04 Bratislava - mestská časť
52015980

Pohľadávky

Veriteľ Dĺžna suma (€) Dátum splatnosti Vytvorený Nevybavená/Vybavená
S*********** 1728 20.12.2023 26.02.2024 Vybavená
S*********** 1728 14.01.2024 26.02.2024 Vybavená
S*********** 1728 14.02.2024 26.02.2024 Nevybavená
S*********** 1728 14.03.2024 26.02.2024 Nevybavená
S*********** 1728 14.05.2024 06.05.2024 Nevybavená

Chceli by ste sa k dlžníkovi priradiť ako veriteľ?

V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.

Registrácia