Stanislav Musil

Táto spoločnosť je evidovaná ako dlžník v našom systéme navrhnakonkurz.sk
Aktívny
Stav

Detail dlžníka

Stanislav Musil
l******************
Štrossova 277, 53003 Pardubice
65702379

Pohľadávky

Veriteľ Dĺžna suma (€) Dátum splatnosti Vytvorený Nevybavená/Vybavená
D************************* 320 22.03.2013 29.09.2022 Nevybavená

Chceli by ste sa k dlžníkovi priradiť ako veriteľ?

V prípade záujmu vymáhania vašej pohľadavky voči tomuto dlžníkovi je potrebné sa zaregistrovať v našom systéme.

Registrácia